top of page

Brenselcelle

En brenselcelle er en enhet som produserer elektrisitet ved å omdanne kjemisk energi direkte til elektrisk energi. Den fungerer ved at hydrogen eller metanol reagerer med oksygen i en elektrokjemisk prosess som produserer elektrisitet, med varme og vanndamp som biprodukter.

Brenselceller har en høy effektivitet og er en renere kilde til energi enn tradisjonelle metoder som dieselaggregat. De brukes blant annet i bærbare enheter og off-grid steder som ellers ikke har tilgang til strømnettet.

Freber leverer komplette brenselcelleløsninger med batteri, inverter og modem for overvåking i sanntid. Det finnes kasseløsninger som utvider temperaturområdet til -40. Løsningene kan skaleres fra små 40W systemer (metanol) helt opp til 50kW container (hydrogen).
 

For mer informasjon
Jan Erik Hennum: jan.erik@freber.no, mob: +47 908 74 513

Tobias Hordvei: tobias@freber.no, mob: +47 482 46 366

John Roar Vanebo: john@freber.no, mob: +47 924 68 223

bottom of page