top of page

Battericeller

Høykvalitets produkter til både industrielle- og forbrukerapplikasjoner. 
Vi tilbyr alle batteriteknologier, inklusive litiumteknologi, nikkel og alkaliske, samt spesialtilpassede løsninger innen spenning
er, form og kapasitet.

For mer informasjon
Jan Erik Hennum: jan.erik@freber.no, mob: +47 908 74 513

Tobias Hordvei: tobias@freber.no, mob: +47 482 46 366

John Roar Vanebo: john@freber.no, mob: +47 924 68 223

Ingar Ottosen: ingar@freber.no, mob: +47 974 09 717

bottom of page