top of page

Rescue Charger

Rescue Charger

Et økende antall elektriske kjøretøy og krav til null-utslipp gir også utfordringer med å holde disse i gang, spesielt på vinterstid. Freber og Ekoda har derfor utviklet en mobil løsning med batterier for nødlading av EV med vårt unike system RESCUE CHARGER.

RESCUE CHARGER kan levere 50kW ladeeffekt og brukes mot kjøretøy som har CCS2. Etter endt serviceoppdrag kan enheten lades fullstendig opp igjen på under 1,5 time ved å koble systemet til en standard CCS2 DC hurtiglader eller via standard industristikk, og vil deretter være klar for nytt bruk.

Ved 88kWt tilgjengelig batterikapasitet kan systemet levere effekt i omtrent 1,5 time ved full belastning. På lavere belastning vil brukstiden være proporsjonalt lengre. Systemet er innebygd i et eget skapsystem som lett monteres på tilhenger eller i varebil.

 

Dette systemet er forberedt for å benytte 400V og 230V verktøy eller lade håndverktøy uten bruk av fossil energi og relaterte utslipp i indre byer.

Mer informasjon? Ta kontakt!

Asgeir Kolsrud: asgeir@freber.no, mob +47 901 68 788

Morten Uhl Knudsen: morten@freber.no, mob +47 906 72 744

Erik-Andre Bergan: erik-andre@freber.no, mob +47 414 05 329

bottom of page