top of page

Pro-Data - standardprodukter og kundespesifikke løsninger med høy kvalitet

Pro-Data ble etablert på Taiwan i 1988 og har vokst til å bli et moderne produksjonsselskap med det nyeste innen teknologi, og har et bredt kontaktnett i Asia. De tilbyr et omfattende spekter av produkter både for industrien og forbrukere, både standardprodukter og kundespesifikke løsninger. De opererer etter europeisk standard og med høy grad av presisjon i produksjonen og høy kvalitet på sluttproduktene.

Freber har et langt samarbeid med Pro-Data, tett daglig kontakt med deres tekniske stab og faste ukentlige leveringer til Drammen. Pro-Data tilbyr engineeringsbistand, de har egne verktøymakere, 3D model printing, og rask levering på proto-typer. De har et bredt produktspekter innen kontaktmateriell, kabelharness, kabelkonfeksjonering, stansing, plaststøping, dreide presisjonsdeler og sammenstilling. De gjør også spesialløsninger for antenner og RF kabler.

De er konkurransedyktige på pris, har høy standard i alle ledd av produksjonen og er suverene på leveringspresisjon. Fra en av våre kunder har vi i en årrekke mottatt deres ‘Supplier Award’ for leveringspresisjon og kvalitet på produktene fra Pro-Data.

Kunder hos Freber som har fått produktene sine laget hos Pro-Data er mange. Vi vil fremheve følgende:

Tandberg Telecom, Covent, Laerdal Medical, Etac/Molift, Jotron, DigPilot, Zenitel, Hatteland Technology, ABB Robotics.

bottom of page