Etac/Molift

ETAC/MOLIFT utviklet sin nye kontrollenhet til pasientløfter sammen med FREBER.