Mobil ladehenger i praktisk bruk på byggeplass

En mobil ladehenger fra Freber innfrir miljøkrav og effektiviserer og forenkler arbeidshverdagen!