Covent

COVENT leverer energieffektive luftbehandlingsanlegg til landbasert industri, offshore og marine. FREBER bidrar med kabler og sammenstillingsbokser.