OKW - innkapsling til medisinsk utstyr

Medisinsk teknologi er et viktig marked for oss alle! Fokuset er på mennesker – produkter, utstyr og prosesser utvikles hele tiden og lages for å hindre, diagnosti­sere og behandle sykdommer. OKW har tilpassede innkapslinger og løsninger av betjeningsknapper for alle medisinske oppgaver som for eksempel nødsystemer, observasjon og alarm utstyr, analyse/diagnose/terapi enheter, sporing og overvåking, medisinsk IoT, AAL systemer og ergonomiske fjernkontroller. OKW tilbyr et bredt spekter av design-rettede standard innkapslinger og betjeningsknapper for å optimalisere pakking av elektronikken og betjening av medisinsk utstyr.