top of page

Mobil ladehenger i praktisk bruk på byggeplass

En mobil ladetilhenger fra Freber er her i praktisk bruk på byggeplass. Hengeren flyttes med bil og lader den elektriske gravemaskinen der den står. Med kort vei fra maskin til grønt ladepunkt er dette både tidsbesparende og miljøvennlig, og arbeidshverdagen blir dermed forenklet, mer effektiv og ikke minst bidrar til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Det stilles stadig flere og strengere krav til energiforsyningen på byggeplasser, attraksjoner og til arrangementer. Regjeringen sa i 2021 at de har som mål at byggeplasser i transportsektoren skal være fossilfrie innen 2025, og allerede nå stilles det i mange tilfeller spesielle krav i anbudsprosjekter til CO2 utslipp, støyforurensning og andre miljøfaktorer. Frebers mobile ladetilhengere kan brukes både on-grid og off-grid for å møte disse ønskene og kravene.

 

Vi tilpasser en mobil ladehenger utfra ditt behov til kapasitet og effekt – ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

 

Asgeir Kolsrud: asgeir@freber.no, mob: 90168788

bottom of page