top of page

Etac/Molift

Etac/Molift utviklet sin nye kontrollenhet til pasientløfter sammen med Freber.

Etac er en verdensledende leverandør av ergonomiske hjelpemidler for mennesker i alle stadier av livet - fra små barn til eldre. De tilbyr produkter i verdensklasse for å forbedre aktivitet, uavhengig av fysiske forutsetninger, i ulike pleiesituasjoner. Deres hjerte ligger i løsninger som optimerer livskvaliteten for individet, deres familie og omsorgspersoner.

Molift produktene er designet for å gi pleiere best mulig støtte og optimale arbeidsforhold. Målsetningen er å levere utstyr for forflytning og håndtering og som reduserer behovet for tunge manuelle løft, med sikte på hovedoppgaven; gi pleiere bedre helse.

Molift logo
bottom of page