top of page

Covent

Covent leverer energieffektive luftbehandlingsanlegg til landbasert industri, offshore og marine. Freber bidrar med kabler og sammenstillingsbokser.

 

De har en bevisst miljøprofil, og energiøkonomisering har preget Covent i alle år. Bedriften tilbyr luftbehandlingsanlegg som utnytter miljøet og dets energi på en effektiv og skånsom måte. Freber leverer kabler og sammenstillingsbokser til produksjon av ventilasjonsaggregater for bygg.

 

''Frebers ingeniørteam bidrar med erfaring og faglig dyktighet i vår bransje. Med vårt fokus på nytenkning og Frebers leveringspresisjon møter vi våre kunders behov på en tilfredsstillende måte.''

Raymond Harouny, Covent

Covent logo
bottom of page