top of page

Agaia mottar ladehenger fra Freber

Mobil ladehenger til Agaia

Freber har de siste årene hatt en stadig økende satsing på batteri og batteriteknologi, og har utviklet mange ulike kombinasjoner av batterier og omformere. Dette er alt fra kompakte innen- og utendørsskap og containere, til nå å levere mobile ladehengere. Disse har innebygde batterier for å enkelt kunne levere strøm til elektriske maskiner, biler og utstyr ute på bygg- og anleggsplasser.
 

«Vi ser at mobilitet er viktig. Store og små elektriske maskiner som har behov for påfyll der dem er, og ved korte pauser. Her kan du også lade uavhengig om graveren er i drift eller har pause. Lad når du kan, ikke når du må», sier daglig leder Roar Lindseth hos Freber.

 

Med Agaia på laget leveres nå mobile ladehengere tilpasset opplading av alt elektrisk utstyr. Freber gjør at Agaia nå har en norsk løsning, samt at de har en lokal leverandør som kan yte tett oppfølging.
                                
«Dette føler vi er viktig med tanke på bruk og oppfølging av produktene i fremtiden», sier Svein Erik Bjerkheim hos Agaia.

 

Agaia er en av landets største landskapsentreprenører, og setter søkelys på bærekraft, miljø og gjenbruk. Vi er opptatt av at det vi leverer er i særklasse og best i bransjen, samtidig som at det skal være bærekraftig også i fremtiden. For å være konkurransedyktige i bransjen vår, hvor klima- og miljøkravene blir flere og strengere, blir også satsingen mot elektriske maskiner større.

Enkelt å flytte - stor kapasitet
Med tanke på nettopp vekt og mobilitet er størrelsene vi har valgt ut for disse tilhengerne tilpasset maks totalvekt opp til 3,5t og er fra 38 til 191kWt med lagret energi, og fra 30 til 150kW med 3-fase nettspenning ut. Energihengerne har fleksible tilkoblinger bak låsbare luker for inngang og utgang. Disse spesifikasjonene kan tilpasses brukerens ønsker og behov.
Sikkerhet, service, og vedlikehold av disse ESS-tilhengerne er ivaretatt av avansert overvåkning fra hver enkel battericelle til overordnet systemnivå. Løsningen har proaktiv servicedata via en skytjeneste for å kunne se og endre verdier og brukeren varsles via SMS eller e-post. ESS-tilhengerne har også innebygd klimakontroll og slukkesystem.

bottom of page